ATTRACTIONS IN VESTFOLD

Destination Viking Vestfold

 

 

PLEASE CONTAKT US ON: per.klevstrand@rezultat.no

 

Ph. + 47 94 02 19 12

WWW.REZULTAT.NO

 

ORGANIZATION "VESTFOLD

VIKINGDEVELOPEMENT"

Vestfolds Vikingperler

 

 

Ingen steder i verden ligger de store vikingtidsminnene tettere enn nettopp i Vestfold. Og ingen andre steder er det gjort større og mer spektakulære vikingtidsfunn enn nettopp her. Så har da også Vestfold fylkeskommune nylig fremmet sine vikingtidsminner som kandidat til UNESCOs verdensarvliste.

 

I denne sammenhengen har det nyutviklede konseptet Vikingveien i Vestfold en sentral plass. Vikingveien strekker seg over cirka seks mil, i hovedsak gjennom fylkets særegne og åpne kystlandskap. Den begynner i det spesielle naturområdet Mølen med alle sine store og små gravrøyser ,

helt sør i fylket.

 

Derfra går den via vikingbyen Kaupang til Istrehågan på grensen mellom Larvik og Sandefjord. Istrehågan er en stor skipsformet steinsetting, og er et av Norges flotteste oldtidsminner, men svært lite kjent utenfor de innviedes kretser.

 

Videre går vikingveien til Sandefjord sentrum med bl.a. Gokstad-kopien ”Gaia”, deretter til selve Gokstadhaugen, og så videre mot Tønsberg forbi Farmandshaugen ved Jarlsberg hovedgård, Haugar midt i byen med ytterligere to store gravhauger, samt til Slottsfjellsmuseet som både har en halvkopi av Osebergskipet og et originalt vikingskip; Klåstadskipet.

 

Vikingveien tar også en sving opp på Slottsfjellet med dets praktfulle utsikt til det omliggende landskapet og med sine borgruiner. Derfra går den ned til byggeplassen for det nye Osebergskipet, før den fortsetter til funnstedet for originalen i Slagendalen. Så fortsetter den og ender i Borre, med Borrehaugene og Midgard Historiske Senter.

 

- En flott dagstur for en familie som ønsker en historieopplevelse utenom det vanlige, sier initiativtager til Vikingveien og styreleder for det nye Osebergskipet, Einar Chr. Erlingsen.

 

I regi av Vestfold fylkeskommune er det laget en hendig brosjyre på norsk og engelsk. Den kan fås ved henvendelse

Destination Viking Vestfold eller den kan lastes ned. Kontakt per.klevstrand@rezultat.no for booking, informasjon og ruteplanlegger. Tlf + 47 94 02 19 12