MØTEREFERAT, ETABLERING 3. juni 2014

REFERAT FRA ETABLERINGSMØTET AV ”VESTFOLD VIKINGUTVIKLING”

REISELIVSPRODUKTET ”VIKINGVEIEN I VESTFOLD”/”DESTINATION VIKING I VESTFOLD”.

 

Møtested: Slottsfjellmuseet i Tønsberg

Tidspunkt: 3. juni 2014

Deltagere: Ca 30 personer fra reiseliv, eventbransjen, kommuner, Fylkesmannen, Museene i Vestfold, guider, vikinglag og formidlingsprosjekter i Vestfold.

 

Prosjektet med nettportalen som dreiepunkt, hvem som skal være med, formålet med virksomheten og markedskanaler ble presentert av Per Klevstrand.

 

Det Islandske ”Sagatrail” ble presentert av lederen for denne, Rognvaldur Gudmundsson. Han presenterte i tillegg et kartprogram som er utviklet på Island.

 

Foteviken Museum i Sør-Sverige ble presentert sammen men den europeiske organisasjonen ”Destination Viking Association” av Bjørn Jacobsson.

 

En idemyldring blant deltagerne ble ledet av Dag Sverre Aamodt fra Viken Aurora som konkluderte med formål, navn på foreningen i etableringsfasen og stiftelse av foreningen.

 

Formålet med foreningen er: ”Å bidra til bruk, synliggjøring og utvikling av vikingressursene i fylket”.

 

Navnet på virksomheten: ”Vestfold Vikingutvikling”

 

Det er ansett som viktig at deltagerne er med på å utvikle virksomheten og hovedfokus vil bli:

-Attraksjonsverksted -Kvalitetssikring

-Opplevselsespakker-Internasjonalt samvirke

-Alle aktører skal med.

 

Nettsted under utvikling er : www.destinationviking.no

 

Foreningen er medlem av den europeiske ”Destination Viking Association”, med nettportalen www.destinationviking.com

 

Medlemskontingent er bestemt til kr 200,- for privatpersoner. Kr 500,- for foreninger, lag og mindre næringsdrivende.

 

Vedtekter og protokoll vil bli renskrevet og tilsendt senere.

 

Foreningen ble etablert med 13 medlemmer.

 

Et styre ble valgt.

En invitasjon til medlemskap i foreningen ”Vestfold Vikingutvikling” vil bli sent ut til samtlige aktører innen reiselivet og kulturlivet i Vestfold i løpet av noen få dager.

 

4. juni. 2014.

Per Klevstrand