Vestfold Vikingutvikling

 

VESTFOLD VIKINGUTVIKLING

 

Foreningen "Vestfold Vikingutvikling"( VVU) er nå stiftet! Vi vedlegger referatet fra stiftelsesmøtet 3. juni hvor de første skritt i retning av en velfungerende, engasjerende og brukbar forening ble tatt. Vedtektene står nederst på siden.

 

Virksomheten skal inspirere til utvikling av viking- og middelalderrelaterte opplevelser som reiselivet i Vestfold etterhvert kan tilby sine besøkende på hotell, overnattingsteder, campingplasser og spisesteder. Et samlet og godt utviklet opplevelsesnivå vil gi buss-, ferge og eventselskaper muligheten for å tilby attraktive turer til Vestfold. Guiding, historieformidling og tidsriktig mat vil være sentrale elementer i dette.

 

Lederen for "VVU", Dag Sverre Aamodt, har allerede gjennomført et møte med guider og formidlere i Tønsberg og Larvik med sikte på å utvikle gode turprogram for busselskapet VikenTour (Tønsberg Taxigruppen).

 

Utvikling av nettsiden www.destinationviking.no er i gang og vi satser på at dette skal bli en presentasjonskanal for grupper, lag, historiske steder, museer og produkter hvor også reiselivet i Vestfold vil få presentert sine overnattings- og turtilbud. Destinationviking.no og turtilbudene vil til å begynne med bli markedsført i Oslo-området (bedrifter, hotell, Vikingskiphuset, og Turistinformasjonen), Reiselivsmessen i Oslo ( Telenor Arena), Colorline og flyselskapene på Torp. Busselskapene vil markedsføre tematurer på internasjonale messer.

 

Nettsiden og foreningen er medlem av den europeiske " Destination Viking Association" (DVA) med deltagere fra ca 20 land. Denne foreningen er igjen medlem av Europarådets "Route culturel de l ' Europe". Se gjerne nærmere på linkene under: www.destinationviking.com og http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/viking_en.asp

 

Dette internasjonale samarbeidet vil generere betydelig interesse for å reise til Norge og Vestfold samtidig med at vi kan dra nytte av den faglige kompetansen til medlemsvirksomhetene med tanke på utvikling av prosjekter som støttes av EU-midler. Bl. a. skal en søknad om EUR 1,2 mill til et Vikingprosjekt sammenfattes for innsending på et møte med medlemmene i DVA i Brussel i september 2014.

 

Ønsker dere å bli medlem i "Vestfold Vikingutvikling" kan dere ta kontakt med oss på følgende adresser:

 

Per Klevstrand : per.klevstrand@rezultat.no og

Dag Sverre Aamodt: administrasjon@tonsbergtaxi.no

Tlf 94 02 19 12 og

 

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon.

 

Med hilsen

 

Per Klevstrand Dag Sverre Aamodt